Przykładowe iSpacery

INJECTION

O Naszej Firmie

  • SISMS SP. z o.o. działa na rynku usług teleinformatycznych świadcząc usługi w zakresie opracowywania specjalistycznego oprogramowania na potrzeby Jednostek Samorządu Terytorialnego.
  • Spółka jest liderem e-usług oferującym zaawansowany system komunikacji zbiorowej SMS dla Samorządów w całej Polsce – Samorządowy Informator SMS oraz inne usługi teleinformatyczne i multimedialne o dużej wartości dodanej.
  • W 2009 roku SISMS SP. z o.o. została Laureatem II nagrody konkursu Innowacyjna e-usługa 2009 pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

INJECTION