Przykładowe iSpacery

Pozostałe Produkty

Samorządowy Informator SMS (SISMS)

Samorządowy Informator SMS – system zbiorowej komunikacji SMS między Samorządem Lokalnym a mieszkańcami, nagrodzony w konkursie na najbardziej innowacyjną e-usługę organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. SISMS jest systemem do przekazywania mieszkańcom komunikatów na temat zagrożeń bezpieczeństwa zbiorowego oraz innych informacji istotnych dla lokalnej społeczności. Są one przekazywane w formie wiadomości SMS, przez władze Samorządów Lokalnych do wszystkich osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji o Gminie.

Informator SMS (iSMS)

iSMS jest systemem do przekazywania Pasażerom transportu publicznego komunikatów na temat bieżącej działalności Przewoźnika. Informacje są przekazywane w formie wiadomości SMS przez administratora systemu iSMS do wszystkich osób zainteresowanych bezpłatnym otrzymywaniem bieżących informacji dotyczących komunikacji kolejowej czy autobusowej. iSMS jest uzupełniany przez Kolejowy Informator WWW

MOBIS

Jest to uniwersalna platforma informatyczna do budowania i zarządzania aplikacjami mobilnymi. Konstrukcja aplikacji opiera się na wielu modułach z różnymi funkcjonalnościami, które mogą być aktywowane w dowolnej konfiguracji. Moduły umożliwiają przesyłanie informacji do użytkowników, ale również odbieranie od nich materiałów do zamieszczenia w systemie. Niektóre z modułów umożliwiają komunikację bezpośrednio pomiędzy użytkownikami, bez ingerencji administratora. Dzięki takiemu rozwiązaniu, użytkownicy mogą brać udział w tworzeniu mobilnego serwisu informacyjnego. Platforma cieszy się ogromną popularnością wśród samorządów, ale jest również doceniana przez podmioty komercyjne.